Over Mobiel.nl

We geven onafhankelijk advies

Dit vertaalt zich in heldere en eerlijke communicatie. We vertellen je eerlijk wat het beste bij je past, niet wat wij graag verkopen.

We kennen ons vak als geen ander

Dat durven we best te zeggen. Met ruim 20 jaar ervaring binnen de telecommarkt, weten we precies hoe we jouw zoektocht naar een abonnement en/of smartphone het beste laten slagen. Overzicht, bestelgemak en een vlotte afhandeling vinden we hierbij belangrijk.

We zijn enthousiast

Met een hecht en jong team werken we er dagelijks hard aan om jou de beste service te verlenen. Een open, informele bedrijfscultuur en korte lijntjes binnen het bedrijf dragen hier aan bij.

We verbeteren nog iedere dag

We houden niet van stilzitten. Dagelijks verbeteren we onze processen om het jou gemakkelijker te maken. En we barsten van de plannen en ambities om je nóg beter van dienst te zijn.